خانه » سرگرمی » مهلت شرکت در مسابقه عکس زائر در نوروز ۹۶/مشاهده نفرات برتر این مسابقه
 

 

مهلت شرکت در مسابقه عکس زائر در نوروز ۹۶/مشاهده نفرات برتر این مسابقه

مهلت شرکت در مسابقه عکس زائر در نوروز ۹۶/مشاهده نفرات برتر این مسابقه

خلاصه خبر:

مسابقه “عکس زائر” همزمان با سراسر کشور در قالب طرح نوروزی آرامش بهاری در فارس برگزار می شود.

در ادامه با کدر همراه باشید

مهلت شرکت در مسابقه عکس زائر در نوروز 96/مشاهده نفرات برتر این مسابقه

مهلت شرکت در مسابقه عکس زائر در نوروز ۹۶/مشاهده نفرات برتر این مسابقه

توضیحات تکمیلی:

برگزاری مسابقه عکس زائر در طرح نوروزی آرامش بهاری

به گزارش گروه کدر از شیراز ؛ جواد یزدانی مسئول روابط عمومی اداره اوقاف و امور خیریه فارس گفت: همزمان با اجرای طرح نوروزی آرامش بهاری در ۴۵۰ بقعه متبرکه و امامزاده سراسر استان، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اقدام به برگزاری مسابقه عکس زائر کرده است که همه علاقمندان می توانند در این مسابقه شرکت کنند.

وی اضافه کرد: مسابقه “عکس زائر” همزمان با سراسر کشور در قالب طرح نوروزی آرامش بهاری تا ۱۵ فروردین در استان فارس برگزار می‌شود .  مسؤول روابط عمومی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه فارس ادامه داد: علاقمندان می‌توانند عکس‌ها و فیلم‌های جذاب خود را با محوریت مردم و امامزاده در نوروز ۹۶ به آدرس  telegram.me/oghaf_adminارسال کنند.  یزدانی تصریح کرد: شرکت‌کنندگان این مسابقه با ورود به کانال telegram.me/oghaf_Iran می‌توانند اسامی نفرات برتر را مشاهده کنند.

به گزارش گروه کدر از شیراز ؛ جواد یزدانی مسئول روابط عمومی اداره اوقاف و امور خیریه فارس گفت: همزمان با اجرای طرح نوروزی آرامش بهاری در ۴۵۰ بقعه متبرکه و امامزاده سراسر استان، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اقدام به برگزاری مسابقه عکس زائر کرده است که همه علاقمندان می توانند در این مسابقه شرکت کنند.

وی اضافه کرد: مسابقه “عکس زائر” همزمان با سراسر کشور در قالب طرح نوروزی آرامش بهاری تا ۱۵ فروردین در استان فارس برگزار می‌شود .  مسؤول روابط عمومیی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه فارس ادامه داد: علاقمندان می‌توانند عکس‌ها و فیلم‌های جذاب خود را با محوریت مردم و امامزاده در نوروز ۹۶ به آدرس  telegram.me/oghaf_adminارسال کنند.  یزدانی تصریح کرد: شرکت‌کنندگان این مسابقه با ورود به کانال telegram.me/oghaf_Iran می‌توانند اسامی نفرات برتر را مشاهده کنند.

به گزارش گروه کدر از شیراز ؛ جواد یزدانی مسئول روابط عمومی اداره اوقاف و امور خیریه فارس گفت: همزمان با اجرای طرح نوروزی آرامش بهاری در ۴۵۰ بقعه متبرکه و امامزاده سراسر استان، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اقدام به برگزاری مسابقه عکس زائر کرده است که همه علاقمندان می توانند در این مسابقه شرکت کنند.

وی اضافه کرد: مسابقه “عکس زائر” همزمان با سراسر کشور در قالب طرح نوروزی آرامش بهاری تا ۱۵ فروردین در استان فارس برگزار می‌شود .  مسؤول روابط عمومیی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه فارس ادامه داد: علاقمندان می‌توانند عکس‌ها و فیلم‌های جذاب خود را با محوریت مردم و امامزاده در نوروز ۹۶ به آدرس  telegram.me/oghaf_adminارسال کنند.  یزدانی تصریح کرد: شرکت‌کنندگان این مسابقه با ورود به کانال telegram.me/oghaf_Iran می‌توانند اسامی نفرات برتر را مشاهده کنند.

 

به گزارش گروه کدر از شیراز ؛ جواد یزدانی مسئول روابط عمومی اداره اوقاف و امور خیریه فارس گفت: همزمان با اجرای طرح نوروزی آرامش بهاری در ۴۵۰ بقعه متبرکه و امامزاده سراسر استان، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اقدام به برگزاری مسابقه عکس زائر کرده است که همه علاقمندان می توانند در این مسابقه شرکت کنند.

وی اضافه کرد: مسابقه “عکس زائر” همزمان با سراسر کشور در قالب طرح نوروزی آرامش بهاری تا ۱۵ فروردین در استان فارس برگزار می‌شود .  مسؤول روابط عمومیی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه فارس ادامه داد: علاقمندان می‌توانند عکس‌ها و فیلم‌های جذاب خود را با محوریت مردم و امامزاده در نوروز ۹۶ به آدرس  telegram.me/oghaf_adminارسال کنند.  یزدانی تصریح کرد: شرکت‌کنندگان این مسابقه با ورود به کانال telegram.me/oghaf_Iran می‌توانند اسامی نفرات برتر را مشاهده کنند.

وی اضافه کرد: مسابقه “عکس زائر” همزمان با سراسر کشور در قالب طرح نوروزی آرامش بهاری تا ۱۵ فروردین در استان فارس برگزار می‌شود .  مسؤول روابط عمومیی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه فارس ادامه داد: علاقمندان می‌توانند عکس‌ها و فیلم‌های جذاب خود را با محوریت مردم و امامزاده در نوروز ۹۶ به آدرس  telegram.me/oghaf_adminارسال کنند.  یزدانی تصریح کرد: شرکت‌کنندگان این مسابقه با ورود به کانال telegram.me/oghaf_Iran می‌توانند اسامی نفرات برتر را مشاهده کنند.

به گزارش گروه کدر از شیراز ؛ جواد یزدانی مسئول روابط عمومی اداره اوقاف و امور خیریه فارس گفت: همزمان با اجرای طرح نوروزی آرامش بهاری در ۴۵۰ بقعه متبرکه و امامزاده سراسر استان، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اقدام به برگزاری مسابقه عکس زائر کرده است که همه علاقمندان می توانند در این مسابقه شرکت کنند.

وی اضافه کرد: مسابقه “عکس زائر” همزمان با سراسر کشور در قالب طرح نوروزی آرامش بهاری تا ۱۵ فروردین در استان فارس برگزار می‌شود .  مسؤول روابط عمومیی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه فارس ادامه داد: علاقمندان می‌توانند عکس‌ها و فیلم‌های جذاب خود را با محوریت مردم و امامزاده در نوروز ۹۶ به آدرس  telegram.me/oghaf_adminارسال کنند.  یزدانی تصریح کرد: شرکت‌کنندگان این مسابقه با ورود به کانال telegram.me/oghaf_Iran می‌توانند اسامی نفرات برتر را مشاهده کنند.

وی اضافه کرد: مسابقه “عکس زائر” همزمان با سراسر کشور در قالب طرح نوروزی آرامش بهاری تا ۱۵ فروردین در استان فارس برگزار می‌شود .  مسؤول روابط عمومیی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه فارس ادامه داد: علاقمندان می‌توانند عکس‌ها و فیلم‌های جذاب خود را با محوریت مردم و امامزاده در نوروز ۹۶ به آدرس  telegram.me/oghaf_adminارسال کنند.  یزدانی تصریح کرد: شرکت‌کنندگان این مسابقه با ورود به کانال telegram.me/oghaf_Iran می‌توانند اسامی نفرات برتر را مشاهده کنند.

به گزارش گروه کدر از شیراز ؛ جواد یزدانی مسئول روابط عمومی اداره اوقاف و امور خیریه فارس گفت: همزمان با اجرای طرح نوروزی آرامش بهاری در ۴۵۰ بقعه متبرکه و امامزاده سراسر استان، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اقدام به برگزاری مسابقه عکس زائر کرده است که همه علاقمندان می توانند در این مسابقه شرکت کنند.

وی اضافه کرد: مسابقه “عکس زائر” همزمان با سراسر کشور در قالب طرح نوروزی آرامش بهاری تا ۱۵ فروردین در استان فارس برگزار می‌شود .  مسؤول روابط عمومیی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه فارس ادامه داد: علاقمندان می‌توانند عکس‌ها و فیلم‌های جذاب خود را با محوریت مردم و امامزاده در نوروز ۹۶ به آدرس  telegram.me/oghaf_adminارسال کنند.  یزدانی تصریح کرد: شرکت‌کنندگان این مسابقه با ورود به کانال telegram.me/oghaf_Iran می‌توانند اسامی نفرات برتر را مشاهده کنند.

مهلت شرکت در مسابقه عکس زائر در نوروز ۹۶+مشاهده نفرات برتر این مسابقه

برای حمایت از ما لطفا کلیک کنید

دانلود

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
?>