بایگانی برچسب ها: subroutine

هوش مصنوعی+کابرد احساسات در ربات ها

هوش مصنوعی+کابرد احساسات در ربات ها

هوش مصنوعی در قرن ۲۱ به صورت رکن مهمی از زندگی بشر درآمده است. به زندگی خود بنگرید، در وسایل مختلف هوش مصنوعی استفاده شده است . تمام اجزای زندگی ما به مکانی برای استفاده از هوش مصنوعی بدل شده است . پس موضوع هوش مصنوعی به موضوعی مهم و اساسی تبدیل شده است. هوش مصنوعی+کابرد احساسات در ربات ها با هم مطالبی مفید درباره هوش مصنوعی را پیگیری خواهیم کرد و خواهیم دانست هوش مصنوعی چیست؟ جایگاه آزمون تورینگ در هوش مصنوعی چیست؟ آزمون تورینگ: ار...

ادامه مطلب