بایگانی برچسب ها: 2 نوع سرخانه داریم

نگهداری مواد غذایی به ۲ روش+ ۲ نوع مدل سردخانه

نگهداری مواد غذایی به ۲ روش+ ۲ نوع مدل سردخانه

نگهداری مواد غذایی به ۲ روش+ ۲ نوع مدل سردخانه هر کدبانویی باید برای خرید مواد غذایی، پول و سلیقه خرج کند اما این هم کافی نیست. هر ماده غذایی بعد از ورود به آشپزخانه باید به محلی مناسب منتقل و آنجا نگهداری شود. نگهداری مواد غذایی به ۲ روش+ ۲ نوع مدل سردخانه نگهداری مواد غذایی به ۲ روش+ ۲ نوع مدل سردخانه همه می دانیم که بهتر است گوشت، تخم مرغ، شیر، میوه، سبزی و شیشه آب را در یخچال نگاه داریم اما بقیه مواد غذایی را باید کجا و چطو...

ادامه مطلب