بایگانی برچسب ها: کارخانه مرسدس بنز

modiseh

تصاویری از کارخانه و خط تولید مرسدس بنز +مرسدس بنز آلمان+عکس

تصاویری از کارخانه و خط تولید مرسدس بنز +مرسدس بنز آلمان+عکس

تصاویری از کارخانه و خط تولید مرسدس بنز +مرسدس بنز آلمان+عکسمی توان به جرات گفت که مرسدس بنز و پایه گذاری آن بیشترین نقش را در تسهیل سیستم حمل و نقل در بدو تحولات ماشینی ایفا کرده اند. همراه با فراز و نشیب ها، دگرگونی های سیاسی و اقتصادی جهان، تغییرات اساسی در مسیر کار موسسان این کمپانی دو سویه ایجاد گردید تا بدین ترتیب نتیجه همه این تغییرات به یک غول اتومبیل سازی و در واقع ماشین سازی امروز در عرصه های متعدد صنعتی و کاربردی مبدل ش...

ادامه مطلب