بایگانی برچسب ها: گلی فریبنده زندگی

راز گل های گشنده+مرگی از سر احساس در بهار جوانی

راز گل های گشنده+مرگی از سر احساس  در بهار جوانی

گل همیشه زیبا و خوشبو و آرامش بخش نیست،این روزها گلی فریبنده زندگی جوانان را هدف گرفته است. بهر از چند گاهی،مصرف مخدری جدید در میان برخی جوانان  شایع می شود و بعد از سلب سلامتی و تندرستی آنها ،محرز می گردد که این مواد تخدیری به ظاهر جدید،مشتقاتی است  از همان مواد مخدر خانمانسوز سابق،که بسیاری از مصرف کنندگان را به دام اعتیاد و به کام مرگ کشانده است. راز گل های گشنده+مرگی از سر احساس  در بهار جوانی حالا مدتی است در میان مواد مخدر مصرفی،...

ادامه مطلب