بایگانی برچسب ها: کپسول ترامادول

مصرف ترامادول و عوارض ناشی از آن

مصرف ترامادول و عوارض ناشی از آن

از «ترامادول» واقعا باید بترسید مصرف بی رویه و خودسرانه دارو روز به روز در حال افزایش است و بسیاری از افراد بدون درنظر گرفتن عوارض آنها، اقدام به مصرف داروها می کنند. یکی از دلایل مصرف خودسرانه دارو می تواند تهیه آسان دارو باشد. همچنین عدم فرهنگ سازی دلیل دیگری برای سوءمصرف داروهاست. فروش دارو به صورت غیرمجاز چند وقتی است که رواج پیدا کرده و برخی از داروها مثل «متادون» و «ترامادول» سر از عطاری ها در آورده اند.هر ورق قرص و کپسول «ترامادول...

ادامه مطلب