بایگانی برچسب ها: کودکان و بزرگسالان و نبود آگاهی جنسی

آیا می دانید که عدم آگاهی جنسی در کودکان و بزرگسالان پیامدها و نتایج بدی دارد؟

آیا می دانید که عدم آگاهی جنسی در کودکان و بزرگسالان پیامدها و نتایج بدی دارد؟

آیا می دانید که عدم آگاهی جنسی در کودکان و بزرگسالان پیامدها و نتایج بدی دارد؟ در مورد آموزش و آگاهی جنسی به کودکان و نوجوانان نظرات متفاوتی وجود دارد. گروهی بر این باورند که داشتن آگاهی جنسی موجب عملکرد بهتر درخصوص مسائل جنسی، چه در بعد فردی و چه اجتماعی می شود. از سوی دیگر گروهی بر این باورند که لزومی ندارد که افراد آموزش جنسی ببینند. به عقیده اینان، انسان های در مسیر زندگی همه آنچه را که باید در این زمینه یاد خواهند گرفت و دادن آ...

ادامه مطلب