بایگانی برچسب ها: کمان

چهره واقعی میتی کمون! + میتی کمان واقعی کیست؟

چهره واقعی میتی کمون! + میتی کمان واقعی کیست؟

میتی کمون واقعی ! احترام بگذارید! تصویر فوق تصویر شخصی است که کارتن سفر های میتی کمون از شخصیت وی الهام گرفته شده است. وی بسیار درستکار وخوش اخلاق بوده وبرای بازرسی حاکمان درژاپن به شهر های مختلف سفر میکرده. وی از توان رزمی کافی بر خوردار نبوده پس دو بادیگارد وی را همراهی میکرده اند.که همان تسوکه و کایکو در سریال کارتنی میباشند. چهره واقعی میتی کمون! + میتی کمان واقعی کیست؟ چهره واقعی میتی کمون! + میتی کمان واقعی کیست؟ میتی کمون واق...

ادامه مطلب