بایگانی برچسب ها: کلوئیدها

مضرات تاتو+بیماری های پوست و آلرژی ها+عکس

مضرات تاتو+بیماری های پوست و آلرژی ها+عکس

در مورد انجام تاتو بیشتر فکر کنیدهزاران سال است که انسانها به دلایل مختلف تاتو انجام میدهند اما در دهه اخیر استفاده از این روش به شدت گسترده شده است. انسان با وجود همه پیشرفتها و فناوریها، هنوز سوراخهایی پر شده با جوهر در روی بدن حک میکند. این روش در برخی افراد مشکلاتی ایجاد میکند از واکنش آلرژی گرفته تا عفونت و غیره. مضرات تاتو+بیماری های پوست و آلرژی ها+عکس واکنش آلرژی برخی انواع تاتو به خصوص نوع قرمز آن ممکن است واکنش آلرژی به د...

ادامه مطلب