بایگانی برچسب ها: کلمات ممنوعه در تربیت کودکان

چه کلماتی را در تربیت کودک نیاید به کار ببریم؟

چه کلماتی را در تربیت کودک نیاید به کار ببریم؟

کلمات ممنوعه در تربیت کودکان «من هر چه قدر به فرزندم می گویم وسایل شخصی ات را سر جایش بگذار، هر روز صبح تختت را مرتب کن یا اتاقت را همیشه مرتب نگه دار، انگار تاثیری ندارد. خیلی از راهکارها را امتحان کرده ام، خیلی شرط و شروط برایش گذاشته ام؛ اما دست آخر هم، آن گونه ای که می خواستم نشده است.» حسین سلیمان پور، روان شناس تربیتی در این باره و به عنوان اولین جمله می گوید: «بچه هایی که خیلی مرتب و منظم هستند، ممکن است در آینده رفتارهای وسو...

ادامه مطلب