بایگانی برچسب ها: کلاه پس معرکه

آیا ریشه ضرب المثل”کلاهش پس معرکه است” را می دانید؟

آیا ریشه ضرب المثل”کلاهش پس معرکه است” را می دانید؟

این ضرب المثل ناظر برشخصی است که در اموری که دیگران نیز شرکت دارند تنها او با وجود تلاش وفعالیت خستگی ناپذیر به مقصود نرسد و از مساعی و زحمات خویش بهره نگیرد . درچنین مورد گفته می شود : فلانی کلاهش پس معرکه است . یعنی وضعش طوری است که احتمال موفقیت نمی رود . آیا ریشه ضرب المثل”کلاهش پس معرکه است” را می دانید؟ در ازمنه گذشته معمول بود که دراویش وشعبده بازها در سر چهارراهها و معابرعمومی معرکه می گرفتند و چند چشمه بازی می کردند ...

ادامه مطلب