بایگانی برچسب ها: کشف هیدروژن در یک کهکشان

faceshot selfi

کشف هیدروژن در یک کهکشان با فاصله پنج میلیارد سال نوری

کشف هیدروژن در یک کهکشان با فاصله پنج میلیارد سال نوری

 کشف هیدروژن در یک کهکشان با فاصله پنج میلیارد سال نوری دانشمند خبر از وجود گاز هیدروژن را در یک کهکشان دوردست با فاصله بیش از پنج میلیارد سال نوری از زمین دادند. این رکورد جدید تقریبا دو برابر رکورد قبلی است. این تیم تابش رادیویی را که از هیدروژن موجود در این کهکشان دور ساطع شده بود با استفاده از تلسکوپ رادیویی بسیار بزرگ رصدخانه ملی رادیویی اخترشناسی آمریکا مشاهده کرده است. با این حال تا به امروز تلسکوپ‌های رادیویی تنها قادر به تشخیص علا...

ادامه مطلب