بایگانی برچسب ها: کشف هیدروژن در یک کهکشان

کشف هیدروژن در یک کهکشان با فاصله پنج میلیارد سال نوری

کشف هیدروژن در یک کهکشان با فاصله پنج میلیارد سال نوری

 کشف هیدروژن در یک کهکشان با فاصله پنج میلیارد سال نوری دانشمند خبر از وجود گاز هیدروژن را در یک کهکشان دوردست با فاصله بیش از پنج میلیارد سال نوری از زمین دادند. این رکورد جدید تقریبا دو برابر رکورد قبلی است. این تیم تابش رادیویی را که از هیدروژن موجود در این کهکشان دور ساطع شده بود با استفاده از تلسکوپ رادیویی بسیار بزرگ رصدخانه ملی رادیویی اخترشناسی آمریکا مشاهده کرده است. با این حال تا به امروز تلسکوپ‌های رادیویی تنها قادر به تشخیص علا...

ادامه مطلب