بایگانی برچسب ها: کانال های جدید صدا سیما

شروع به کار کانال تماشا+شروع به کار در روز تولد امام رضا+بازگشت شبکه شما+عکس

شروع به کار کانال تماشا+شروع به کار در روز تولد امام رضا+بازگشت شبکه شما+عکس

شروع به کار کانال تماشا+شروع به کار در روز تولد امام رضا+بازگشت شبکه شما+عکس پس از بازگشت کانال تماشا به آنتن صداوسیما، شبکه تعطیل‌شده «شما» نیز بازگردانده شد. به گزارش ایسنا، شیکه‌های تماشا و شما، به همراه شبکه بازار در دوره ریاست محمد سرافراز تعطیل شده بودند که با تغییر رییس صداوسیما و آمدن عبدالعلی علی‌عسکری، دو شبکه تماشا و شما بازگردانده شدند. اما در پی بازگرداندن شبکه شما، دکتر علی دارابی، معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما، محمد م...

ادامه مطلب