بایگانی برچسب ها: چگونه رابطه ی جنسی صمیمانه داشته باشیم

ایجاد روابط صمیمانه با زوج و استحکام روابط زن و شوهر + روابط جنسی صمیمانه

ایجاد روابط صمیمانه با زوج و استحکام روابط زن و شوهر + روابط جنسی صمیمانه

ایجاد روابط صمیمانه با زوج و استحکام روابط زن و شوهر + روابط جنسی صمیمانه   ایجاد روابط صمیمانه با زوج و استحکام روابط زن و شوهر + روابط جنسی صمیمانه همه می دانند که رابطه جنسی حیاتی ترین جزء همه ی ازدواج هاست. پس اگر یکی یا هر دوی زوجین علاقه و رغبت خود را از دست دادند چه می شود؟ تحقیقات نشان داده است که درصد انبوهی از چننین ازدواج هایی با شکست مواجه می شود. (بعد از مسایل مالی، مسایل جنسی دومین دلیل برای طلاق شناخته شده است) چ...

ادامه مطلب