بایگانی برچسب ها: چگونه با قانون جذب ازدواج کنیم

گام به گام برای رسیدن به آرزو و رویاها

گام به گام برای رسیدن به آرزو و رویاها

گام به گام برای رسیدن به آرزو و رویاها گام هایی برای رسیدن به آرزوها _ پورتال تاروت رنگی به نقل از موفقیت : برای هر انسانی در جهان، رسیدن به رویاها و آرزوهایش، توأم با شیرین ترین احساس موفقیت است. بزرگی میگوید: «رویاهایت را در چشمانت نگه ندار؛ زیرا همچون اشک جاری می شوند و فرومی ریزند؛ پس آن‌ها را در قلبت حفظ کن تا با هرتپش به یاد بیاوری که باید آن‌ها را به حقیقت تبدیل کنی.» با بانویی قدرتمند آشنا می‌شوید که دل به رویاهایش سپرده و باتمام‌و...

ادامه مطلب