بایگانی برچسب ها: چهار مرحله برای رسیدن به آرامش

چطور ذهنی آرام داشته باشیم؟/مراحل رسیدن به آرامش ذهن/چطور آرامش داشته باشم؟/رسیدن به آرامش در چهار مرحله/چهار قاعده شگفت انگیز برای رسیدن به ارامش

چطور ذهنی آرام داشته باشیم؟/مراحل رسیدن به آرامش ذهن/چطور آرامش داشته باشم؟/رسیدن به آرامش در چهار مرحله/چهار قاعده شگفت انگیز برای رسیدن به ارامش

  چطور ذهنی آرام داشته باشیم؟   گام اول: دست از قضاوت خود و ديگران برداریم، سروصداهای ذهن كم می‌شود.   گام دوم: زاويه ديد و نگرش خود را تغيير بدهیم. مديريت كردن زياد و برنامه ريزی افراطی نداشته باشیم. چطور ذهنی آرام داشته باشیم؟ گام سوم: دست از شرح‌حال دادن نسبت به كارها و وقايع گذشته تا بحال و يا تصميمات آينده برداريم.   گام چهارم: برای خودمان حريم داشته باشیم و به حيات خلوت ديگران سرنکشیم. چطور ذهنی ارام داشته...

ادامه مطلب