بایگانی برچسب ها: چرا فرشتگان خلیفه نشدند

خلیفة‌الله+چرا انسان خلیفه خدا شد+دلیل آفرینش انسان+خداشناسی+عکس

خلیفة‌الله+چرا انسان خلیفه خدا شد+دلیل آفرینش انسان+خداشناسی+عکس

فرشتگان گفتند: آیا موجودی را در زمین قرار می‌دهی که در آن به فساد و تباهی برخیزد و به ناحق خون‌ریزی کند و حال آن که ما تو را همواره با ستایشت تسبیح می‌گوییم و تقدیس می‌کنیم. ،ممکن است انسان گهگاه یا همواره از خود و خدایش بپرسد که چرا آفریده شده است؟ خلیفة‌الله+چرا انسان خلیفه خدا شد+دلیل آفرینش انسان+خداشناسی+عکس سوالی که انسان‌ها از خود و خداوند می‌پرسند، قبل از خلق شدن؛  فرشتگان از خداوند متعال پرسیدند. آن ها به نوعی اعتراض گونه از...

ادامه مطلب