بایگانی برچسب ها: چای

آیا هر گروه خونی یه نوع چای مناسبشه؟

آیا هر گروه خونی یه نوع چای مناسبشه؟

آیا هر گروه خونی یه نوع چای مناسبشه؟   چای مناسب برای گروه های خونی مختلف چای به عنوان یکی از سالمترین نوشیدنی ها شناخته شده است و تاثیر آن بر اساس گروه خونی متغییر است. چایی از جمله نوشیدنی های ترک نشدنی خیلی از ماهاست. اگر می‌خواهید بدانید که چای مناسب برای گروه های خونی چیست این مطلب را دنبال کنید.   چای مناسب گروه خونی A افراد با گروه خونی A افرادی عاطفی و تحلیل گر هستند که زیاد در معرض استرس قرار می‌گیرند. برای این افرا...

ادامه مطلب

چای چینی برای جلوگیری از خطر سکته قلبی!!!

چای چینی برای جلوگیری از خطر سکته قلبی!!!

ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ، ﭼﺎﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﺯﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮﻩ ( ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻩ ‏) ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻮﯼ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺗﻨﺪﯼ دارد.ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦﺍﯾﻦ ﭼﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻃﻌﻢ ﻣﯿﻮﻩﺍﯼ ﻣﻄﻠﻮب و ﻋﻄﺮ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ دارد. چای چینی برای جلوگیری از خطر سکته قلبی!!! چای چینی برای جلوگیری از خطر سکته قلبی!!! ﭼﺎﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺍﺯ ﭼﺎﯼ ﻣﺘﺮﺍﮐﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﭼﺎﯼ ﻭ ﺩﻡﻧﻮﺵﻫﺎ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﭼﯿﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ است. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﭼﺎﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﻝ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭ ﭼﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺳﺖ ﭼﯿﻦﻫﺎﯼ ﺍﻭﻝ ﭼﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺗﻬﯿﻪ ﭼﺎﯼ ...

ادامه مطلب