بایگانی برچسب ها: چاپگرها و آب

ساخت چاپگرهایی که به جای جوهر، با آب کار می کنند+ عکس

ساخت چاپگرهایی که به جای جوهر، با آب کار می کنند+ عکس

ساخت چاپگرهایی که به جای جوهر، با آب کار می کنند+ عکس ساخت چاپگرهایی که به جای جوهر، با آب کار می کنند+ عکس دانشمندان چینی می گویند چاپگرهای ساده ای ساخته اند به جای جوهر، با آب کار می کند. آنچه که با این چاپگرها بر روی یک کاغذ خاص و ویژه چاپ می شود، یک روز دوام می آورد و می توان دوباره از آن استفاده کرد. این شیوه جدید امکان استفاده چندین باره از کاغذ را فراهم آورده و می تواند هزینه های را بسیار کاهش دهد. در این شیوه از چاپگرهای ...

ادامه مطلب