بایگانی برچسب ها: پیلاتس

بایک حرکت ساده پیلاتس شکم خود را صاف کنید

بایک حرکت ساده پیلاتس شکم خود را صاف کنید

با یک حرکت ساده پیتلاس شکم خود را آب کنید یک حرکت پیشرفته ی پیلاتس برای شکم. به پشت بخوابید زانوها را به حالت ۹۰ درجه کنید و پا را بالا بیاورید. در حالی که شکم را منقبض میکنید نفس خود را حبس کنید. و دستها را بالا رو به عقب پشت سر ببرید. نفس خود را رها کنید و دستان را به طرف جلو بیاورید. پاهای خود را صاف کنید طوری که بدنتان شکل V به خود بگیرد. اگر احتیاج بود دستها را برای حفظ حالت بدن روی زمین قرار دهید.به آرامی پایین برگردید زانو ها را خ...

ادامه مطلب