بایگانی برچسب ها: پیرزن ۱۰۲ ساله جای شوماخر را گرفت

faceshot selfi

یک پیرزن ۱۰۲ ساله امریکایی که عاشق رانندگی و سرعت است+ عکس

یک پیرزن ۱۰۲ ساله امریکایی که عاشق رانندگی و سرعت است+ عکس

  یک پیرزن ۱۰۲ ساله امریکایی که عاشق رانندگی و سرعت است+ عکس پیرزن ۱۰۲ که عاشق سرعت است توانست با بالاترین سرعت در پیست های اتومبیل رانی شرکت کند. وی به شوخی گفته که قصد دارد جای شوماخر را بگیرد.   یک پیرزن ۱۰۲ ساله امریکایی که عاشق رانندگی و سرعت است+ عکس  یک پیرزن ۱۰۲ ساله امریکایی که عاشق رانندگی و سرعت است+ عکس پیرزن ۱۰۲ ساله در پیست های اتومبیلرانی یک پیرزن ۱۰۲ ساله امریکایی که عاشق رانندگی و سرعت است در کنار “ماریو ...

ادامه مطلب