بایگانی برچسب ها: پیامک فلسفی با مفهموم زیبا

faceshot selfi

پیامک های فلسفی با مفهوم زیبا

پیامک های فلسفی با مفهوم زیبا

پیامک های فلسفی با مفهوم زیبا دیگران امید ما را خوش خیالی می دانند مثبت اندیشی ما را فکر احمقانه می دانند اهداف ما را دست نیافتنی می دانند جنگندگی ما را تلاش بیهوده می دانند اما…. اما همین امید،مثبت اندیشی،اهداف و مخصوصا جنگندگی است که ما را متمایز میکند ** ***** اس ام اس های فلسفی زیبا ***** ** هر كسي آن چيزي را جذب مي كند كه دردرونش هست، زيبايي،زيبايي را وزشتي،زشتي را…….. درون زيبا داشته باشيم ** *****اس ام اس های فلسفی زیبا ****...

ادامه مطلب