بایگانی برچسب ها: پیامک تشکر کردن

modiseh

پیامک تشکر کردن

پیامک تشکر کردن

پیامک تشکر کردنپیامک تشکر کردن راز تشکر در خنده است خنده با تشکر زیباست تشکری که از سر دل نباشد ارزش ندارد • • از خداوند سپاسگذارم، چون زیباست، زیبایی را دوست دارد و زیبایی هایی مثل ما را آفرید . . . • •    تقدیم به آنکه دارمش دوست تقدیم به آنکه قلبم از اوست اگر مهتاب از تن برکند پوست جدا هرگز نگردد یادم از دوست • • اگر خداوند آرزویی در دلت نهاد، بدان توانایی رسیدن به آن را در تو دیده است . . . • •   زندگی زیباست دقت کن آرام رد شو، حس...

ادامه مطلب