بایگانی برچسب ها: پیامک تشکر کردن

پیامک تشکر کردن

پیامک تشکر کردن

پیامک تشکر کردن پیامک تشکر کردن راز تشکر در خنده است خنده با تشکر زیباست تشکری که از سر دل نباشد ارزش ندارد • • از خداوند سپاسگذارم، چون زیباست، زیبایی را دوست دارد و زیبایی هایی مثل ما را آفرید . . . • •    تقدیم به آنکه دارمش دوست تقدیم به آنکه قلبم از اوست اگر مهتاب از تن برکند پوست جدا هرگز نگردد یادم از دوست • • اگر خداوند آرزویی در دلت نهاد، بدان توانایی رسیدن به آن را در تو دیده است . . . • •   زندگی زیباست دقت کن آرام رد شو، حس...

ادامه مطلب