بایگانی برچسب ها: پورنوگرافی وسواس گونه

اعتیاد به پورنوگرافی چیست+ کشورهای مختلف برای مقابله با پورنوگرافی چه قوانینی دارند؟

اعتیاد به پورنوگرافی چیست+ کشورهای مختلف برای مقابله با پورنوگرافی چه قوانینی دارند؟

 اعتیاد به پورنوگرافی چیست+ کشورهای مختلف برای مقابله با پورنوگرافی چه قوانینی دارند؟ اعتیاد به پورنوگرافی همانند اعتیاد به مواد مخدر است اعتیاد به پورنوگرافی چیست+ کشورهای مختلف برای مقابله با پورنوگرافی چه قوانینی دارند؟ پورنو یا هرزه‌ نگاری‌ های اینترنتی به عنوان یک معضل مهم و مسأله بحث برانگیز مطرح است. اعتیاد پورنوگرافی یا هرزه نگاری، تجسمی بی پرده از مسایل جنسی با هدف تحریک یا ارضاست که در قالب های مختلف از جمله کتاب، فیلم، ای...

ادامه مطلب

مردان ۴ برابر زنان به اعتیاد جنسی دچارند+ اعتیاد جنسی چیست؟

مردان ۴ برابر زنان به اعتیاد جنسی دچارند+ اعتیاد جنسی چیست؟

مردان ۴ برابر زنان به اعتیاد جنسی دچارند+ اعتیاد جنسی چیست؟ اعتیاد جنسی چیست؟ امروزه اعتیاد جنسی و پورنوگرافی وسواس گونه، رو به افزایش است و نیاز به توجه ویژه دارد بدین جهت که در تمام دنیا پنهانی ترین رفتار اجبار گونه اعتیاد جنسی است و مراجعه برای درمان این مشکل بسیار کم است زیرا بسیاری از افراد به شدت احساس شرم کرده و برای حضور در برنامه های درمانی همکاری کمی دارند. مطالعات انجام شده در بین مراجعان نشان میدهد که مردان ۴ برابر زنان ب...

ادامه مطلب