بایگانی برچسب ها: پنی سیلین سمی و پخش آن در داروخانه ای تبریز

چرا در داروخانه های تبریز پنی سیلین سمی توزیع شده است؟

چرا در داروخانه های تبریز پنی سیلین سمی توزیع شده است؟

چرا در داروخانه های تبریز پنی سیلین سمی توزیع شده است؟ معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكی تبريز با اشاره به ترديد يك شركت دارويی در سمی بودن نمونه های پنی سيلين توزيع شده، گفت: دستور جمع آوری نمونه ها داده شده و تاكنون هيچ گزارشی از خريد اين پنی سيلين در شهر تبريز ارائه نشده است. چرا در داروخانه های تبریز پنی سیلین سمی توزیع شده است؟ نجفی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي تبريز در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و ...

ادامه مطلب