بایگانی برچسب ها: پند آموز ترین سخنان بیل گیتس

پند آموز ترین سخنان بیل گیتس

پند آموز ترین سخنان بیل گیتس

 پند آموز ترین سخنان بیل گیتس مشتریان ناراضی همیشه موجب نگرانی هستند. آنها در عین حال فرصت طلایی شما هستند. بیل گیتس   ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ جملات بیل گیتس ♣ ♣ ♣ ♣ ♣   پس از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان و استخدام، كسی به شما رقم بسیار زیادی پرداخت نخواهد كرد. به همین ترتیب، پیش از آن كه بتوانید به مقام معاون ارشد، با خودرو مجهز و تلفن همراه برسید، باید برای مقام و مزایایش زحمت بكشید. بیل گیتس   ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ جملات بیل گیتس ♣ ♣ ♣ ♣ ...

ادامه مطلب