بایگانی برچسب ها: پرهیز از اعمال بعد طلاق

جمله هایی که نباید بعد از طلاق دوستانتان به آن ها بگویید!

جمله هایی که نباید بعد از طلاق دوستانتان به آن ها بگویید!

جمله هایی که نباید بعد از طلاق دوستانتان به آن ها بگویید! مواجهه دیگران با فردی که به تازگی طلاق گرفته می تواند تجربه ای استرس زا برای او باشد. همه می دانیم که فردی که از همسرش جدا می شود، در روزهای بعد از طلاق شرایط دشواری دارد. طلاق در دید و بازدیدها ممکن است برخی از اقوام را بعد از مدت ها دیده و از حال آن ها خبردار شویم. این «خبردار شدن» از حال همدیگر البته شامل اخبار متنوعی می شود، گاهی عقد و عروسی است، گاهی بچه دار شدن، گاهی بیماری و البته...

ادامه مطلب