بایگانی برچسب ها: پرخاشگری در کوچه و خیابان

faceshot selfi

عصبانیت در ایرانی ها رو به افزایش است

عصبانیت در ایرانی ها رو به افزایش است

ما ایرانی ها سال به سال ، عصبانی تر می شویم! آمارها و تحلیل های روانشناسی و اجتماعی از افزایش خشونت در جامعه می گوید. هر روز اخباری از خشونت های بیشتر می شنویم و فضای واقعی و مجازی آکنده از پرخاش است. سوال این است که چرا؟ به کجا می رویم؟ چه باید کرد؟شهر ما را خشونت گرفته و خواندن جمله «تهران شهر مهربانی» جز خنده ای تلخ بر چهره هایمان نمی نشاند. اصلا چرا می گوییم شهر؟ چرا می گوییم تهران؟ چرا از خودمان حرف نمی زنیم که انگار روی درجه...

ادامه مطلب