بایگانی برچسب ها: پاسخ به توهین شاهین نجفی به حضرت عباس

توهین به حضرت عباس توسط شاهین نجفی

توهین به حضرت عباس توسط شاهین نجفی

جواب توهین به حضرت عباس توسط شاهین نجفی درجواب توهین به حضرت عباس و به تمسخر گرفتن نماد دست ایشان شاهین نجفی خواننده مرتد و هتاک بار دگر مقدسات ما را به تمسخر گرفتیا عبـاسادامه مطلب

ادامه مطلب