بایگانی برچسب ها: پارچه هایی با ترکیب رنگی

دنیای مد و رنگ هایی که نام ایران را زنده می کنند!!

دنیای مد و رنگ هایی که  نام ایران را زنده می کنند!!

  دنیای مد و رنگ هایی که  نام ایران را زنده می کنند!! رنگ ها یکی از مهم ترین نکات در دنیای مد و لباس هستند رنگ ها یکی از مهم ترین نکات در دنیای مد و لباس هستند. در میان همه رنگ های دنیا این رنگ ها با نام ایران شناخته می شوند. رنگ های زیر به نام ایران در جهان شناخته می شوند هر کدام از ما هر روزه با هزاران رنگ در اطرافمان روبه رو هستیم. از رنگ مواد غذایی تا رنگ ماشین ها و ساختمان ها. اما در میان همه رنگ های دنیا چند رنگ وجو...

ادامه مطلب