بایگانی برچسب ها: وزیر ارشاد

شکوفایی فرهنگ بدون شکوفایی حوزه نشر ناممکن است / وزیر ارشاد

شکوفایی فرهنگ بدون شکوفایی حوزه نشر ناممکن است / وزیر ارشاد

حل مسئله نشر و کتابخوانی‌ در جامعه به عزم ملی نیاز دارد و نمایشگاه کتاب سالم‌ترین فعالیت فرهنگی در کشور محسوب می‌شود. به گزارش خبرنگار حوزه ادبیاتگروه فرهنگی گروه تحریریه سایت جوان؛ سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم نهایی سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار داشت: در حوزه نشر به اتحادیه ها و نهادهای رسمی که دارای شخصیت حقوقی هستند امور مربوط به نشر را واگذار می کنیم، در سال ۹۶ همه...

ادامه مطلب