بایگانی برچسب ها: هیکل نوع سیب

هیکل شما چگونه است سیبی است یا گلابی؟

هیکل شما چگونه است سیبی است یا گلابی؟

هیکل شما چگونه است سیبی است یا گلابی؟ تقسیم بندی هیکل و اندام افراد بر اساس میوه ها کار بسیار جالبی است که متخصصان تناسب اندام انجام داده اند. امروزه معلوم شده است كه بخشي از چربي هاي بدن در ابتلابه بيماري ها موثرهستند. اگر چربي بدن بيشتر در ناحيه شكم جمع شده باشد، نشانگرچاقي بهشكل سيب است كه بيشتر در آقايان ديده مي شود.   در مقابل،اگر چربي درسطح كفل و پاها جمع شود، نشانگر چاقي به شكل گلابي است كهاين نوعچاقي بيشتر در ابتلا ب...

ادامه مطلب