بایگانی برچسب ها: هوش

عامل موفقیت افراد چیست؟ آیکیو یا ایکیو؟

عامل موفقیت افراد چیست؟ آیکیو یا ایکیو؟

در واقع، هوش‌هیجانی بیشتر بر موضوع ارتباط مناسب افراد با یكدیگر تاكید می‌كند كه متأسفانه در این دوران كمی به دست فراموشی سپرده شده است. در صورتی كه اگر به این موضوع اهمیت بیشتری بدهیم، تاثیر مثبتی بر خود بویژه فرزندان‌مان خواهیم گذاشت كه به این ترتیب در پرورش هوش‌هیجانی آنها نیز موثر خواهیم بود. هوش موضوعی است جالب و پرانگیزه که دانشمندان و محققان زیادی راجع به آن تحقیق و تفحص کرده اند. یکی از ابعاد و زوایای تازه روشن شده هوش، تحت عنو...

ادامه مطلب