بایگانی برچسب ها: هدف

سلطان قلیان را جهت فوتبالیست‌ها آزاد کرد! ، خروج دربی از سایه فرهاد، حمایت شاخ‌های اینستاگرامی از قائدی

سلطان قلیان را جهت فوتبالیست‌ها آزاد کرد! ، خروج دربی از سایه فرهاد، حمایت شاخ‌های اینستاگرامی از قائدی

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم مهرماه به مسائل متفاوت ورزش به خاص فوتبال تخصیص داده شده است دارد. به گزارش گروه ورزشی گروه تحریریه سایت جوان، تصویرهای نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم مهرماه به مسائل متفاوت ورزش به خاص فوتبال تخصیص داده شده است دارد. سلطان قلیان را جهت فوتبالیست‌ها آزاد کرد! ، خروج دربی از سایه فرهاد، حمایت شاخ‌های اینستاگرامی از قائدی تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ...

ادامه مطلب

نقش کی روش در آینده منصوریان ، بیانیه کوچک از تیم بزرگ، شاید منصوریان اخراج

نقش کی روش در آینده منصوریان ، بیانیه کوچک از تیم بزرگ، شاید منصوریان اخراج

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی دوازدهم شهریور به خبر‌های رشته های متفاوت به خصوص خبرهای فوتبالی تخصیص داده شده است دارد. به گزارش گروه ورزش گروه تحریریه سایت جوان، تصویرهای نیم‌ صفحه روزنامه‌های ورزشی دوازدهم شهریور به خبرهای رشته های متفاوت به خصوص خبرهای فوتبالی تخصیص داده شده است دارد. نقش کی روش در آینده منصوریان ، بیانیه کوچک از تیم بزرگ، شاید منصوریان اخراج تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی دوازدهم شه...

ادامه مطلب

منصوریان استقلال را ر‌ها کرد! ، آینده مبهم جام‌های پرسپولیس، دست و پا شکستگان! ، غیبت شجاعی، دلایل فوتبالی دارد

منصوریان استقلال را ر‌ها کرد! ، آینده مبهم جام‌های پرسپولیس، دست و پا شکستگان! ، غیبت شجاعی، دلایل فوتبالی دارد

تیتر روزنامه‌های ورزشی هشتم شهریور به خبر‌های رشته‌های متفاوت به خصوص خبر‌های فوتبالی تخصیص داده شده است دارد. به گزارش گروه ورزش گروه تحریریه سایت جوان، تصویرهای نیم‌ صفحه روزنامه‌های ورزشی هشتم شهریور به خبرهای رشته های متفاوت به خصوص خبرهای فوتبالی تخصیص داده شده است دارد. منصوریان استقلال را ر‌ها کرد! ، آینده مبهم جام‌های پرسپولیس، دست و پا شکستگان! ، غیبت شجاعی، دلایل فوتبالی دارد تیتر روزنامه‌های ورزشی هشت...

ادامه مطلب

هدف – ۵ شهریور

هدف – ۵ شهریور

هدف – ۵ شهریور هدف – ۵ شهریور | هدف | روزنامه های ورزشی | واژه های کلیدی: هدف – ۵ شهریور | هدف | روزنامه های ورزشی |

ادامه مطلب

هدف – ۳۱ مرداد

هدف – ۳۱ مرداد

هدف – ۳۱ مرداد هدف – ۳۱ مرداد | هدف | روزنامه های ورزشی | واژه های کلیدی: هدف – ۳۱ مرداد | هدف | روزنامه های ورزشی |

ادامه مطلب

هدف – ۲۸ مرداد

هدف – ۲۸ مرداد

هدف – ۲۸ مرداد هدف – ۲۸ مرداد | هدف | روزنامه های ورزشی | واژه های کلیدی: هدف – ۲۸ مرداد | هدف | روزنامه های ورزشی |

ادامه مطلب

سعید شیرینی فامیل ژوزه از آب در آمد، نه رویانیان! ، کسر امتیاز بیخ گوش استقل

سعید شیرینی فامیل ژوزه از آب در آمد، نه رویانیان! ، کسر امتیاز بیخ گوش استقل

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و سوم مرداد به خبر‌های فوتبالی تخصیص داده شده است دارد. به گزارش گروه ورزش گروه تحریریه سایت جوان، تصویرهای نیم‌ صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و سوم مرداد به خبرهای فوتبالی تخصیص داده شده است دارد. سعید شیرینی فامیل ژوزه از آب در آمد، نه رویانیان! ، کسر امتیاز بیخ گوش استقل تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و سوم مرداد به خبر‌های فوتبالی تخصیص داده شده است دارد. ...

ادامه مطلب

برد سرورانه! ، اژدهای خاموش، رام شد، نفت هم ۴ تایی شد، هم ۶ تایی

برد سرورانه! ، اژدهای خاموش، رام شد، نفت هم ۴ تایی شد، هم ۶ تایی

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و یکم مرداد به خبرهای فوتبالی تخصیص داده شده است دارد. به گزارش گروه ورزش گروه تحریریه سایت جوان، تصویرهای نیم‌ صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و یکم مرداد به خبرهای فوتبالی تخصیص داده شده است دارد. برد سرورانه! ، اژدهای خاموش، رام شد، نفت هم ۴ تایی شد، هم ۶ تایی تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و یکم مرداد به خبرهای فوتبالی تخصیص داده شده است دارد. برد سروران...

ادامه مطلب

بغض بیت سعید ترکید ، تیم ۱۰ نفره با ۲ دروازه بان!، شکایت رفقا از استقلال به

بغض بیت سعید ترکید ، تیم ۱۰ نفره با ۲ دروازه بان!، شکایت رفقا از استقلال به

به گزارش گروه ورزش گروه تحریریه سایت، تصویرهای نیم‌ صفحه روزنامه‌های ورزشی هفدهم مرداد به فوتبال تخصیص داده شده است دارد. به گزارش گروه ورزش گروه تحریریه سایت جوان، تصویرهای نیم‌ صفحه روزنامه‌های ورزشی هفدهم مرداد به فوتبال تخصیص داده شده است دارد. بغض بیت سعید ترکید ، تیم ۱۰ نفره با ۲ دروازه بان!، شکایت رفقا از استقلال به به گزارش گروه ورزش گروه تحریریه سایت، تصویرهای نیم‌ صفحه روزنامه‌های ورزشی هفده...

ادامه مطلب

هدف – ۱۰ مرداد

هدف – ۱۰ مرداد

هدف – ۱۰ مرداد هدف – ۱۰ مرداد | هدف | روزنامه های ورزشی | واژه های کلیدی: هدف – ۱۰ مرداد | هدف | روزنامه های ورزشی |

ادامه مطلب