بایگانی برچسب ها: نیش مار

شهر مار ها+مناطق گردشگری شهر سانشاین کوست+عکس

شهر مار ها+مناطق گردشگری شهر سانشاین کوست+عکس

مارهای غول پیکر یک شهر گردشگری را تسخیر کردند.  تعداد زیادی از مارهای غول پیکر در خانه‌های شهر سانشاین کوست دیده شده‌اند و تا به حال انواع مارهای زهر دار و انواع پیتون از این خانه‌ها بیرون کشیده شده‌اند. شهر مار ها+مناطق گردشگری شهر سانشاین کوست+عکس شهر مار ها+مناطق گردشگری شهر سانشاین کوست+عکس شهر مار ها+مناطق گردشگری شهر سانشاین کوست+عکس تعداد مارهای گرفته شده از مکان‌های گردشگری و خانه‌ها آن قدر زیاد است که گروه‌های مارگیری ب...

ادامه مطلب