بایگانی برچسب ها: نیاز جنسی

میل جنسی + غلبه بر میل جنسی + کنترل میل جنسی

میل جنسی + غلبه بر میل جنسی + کنترل میل جنسی

هرنیازی اگر به موقع برطرف نشود و زودتر یا دیرتر از آن موقع مناسبش برطرف شود مشکل ساز خواهد بود. هم چنین اگر نیازی غیر از راهیکه خالق هستی تعیین نموده برطرف شود نیز مشکل ساز خواهد بود. نیاز جنسی نیز از این قاعده مستثنی نیست لذا در صورتی که به موقع و به درستی جوابگو یی نشود آثار مخربی در جسم و روح افراد می گذاردعلاوه بر تخریب و ناتوان سازی جسمی باعث آسیبهای مستقیم یا غیر مستقیم روحی نیز میشود. میل جنسی + غلبه بر میل جنسی + کنترل میل جنسی...

ادامه مطلب