بایگانی برچسب ها: نگه داشتن مردگان

قبایل عجیب جهان+نگهداری اجساد مردگانش+آیین های قبایل +لباس خاص قبایل+عکس

قبایل عجیب جهان+نگهداری اجساد مردگانش+آیین های قبایل +لباس خاص قبایل+عکس

در گینه نو منطقه ای وجود دارد به اسم پاپوآ که در بخش غربی آن قبیله ای با نام دانی ساکن هستند. این قبیله به صورت تصادفی در سال ۱۹۳۸ توسط جانورشناسی آمریکایی به نام ریچارد آرکبولد کشف شدند. افراد این قبیله لباس خاصی برای پوشیدن ندارند و معمولا عریان هستند. قبایل عجیب جهان+نگهداری اجساد مردگانش+آیین های قبایل +لباس خاص قبایل+عکس قبایل عجیب جهان+نگهداری اجساد مردگانش+آیین های قبایل +لباس خاص قبایل+عکس عجیب ترین نکته درمورد این قبیله این است ک...

ادامه مطلب