بایگانی برچسب ها: نکات پند اموز

حکایتی پند اموز+ حکایتی جالب ولی پر اشتباه

حکایتی پند اموز+ حکایتی جالب ولی پر اشتباه

در زبان مردم گاه حکایاتی شنیده می شود که ظواهر دینی دارد و در ظاهر به قصد کمک به اهداف دین ساخته یا حکایت می شود. با این حال با بررسی بیشتر متوجه می شویم که بسیاری از این حکایت ها بر خلاف ظاهرشان، بر مبنای دینی بنیان نشده و گاه بر خلاف مقاصد و آموزه های دینی هستند. حکایتی پند اموز+ حکایتی جالب ولی پر اشتباه  حکایتی پند اموز+ حکایتی جالب ولی پر اشتباه دزد مال مردم هستم اما دزد ایمان مردم نیستم! نقل است کاروانی از تجار به همراه مال التجاره...

ادامه مطلب