بایگانی برچسب ها: نمازها

شبهات نمازهای پنجگانه + دلایل نمازهای پنجگانه + شبهات در مورد نماز

شبهات نمازهای پنجگانه + دلایل نمازهای پنجگانه + شبهات در مورد نماز

یكی از تفكرات خطرناكی كه متاسفانه امروزه در بین مردم و مخصوصا نسل جوان رواج زیادی پیدا كرده است و برخی با تمسک به آن در صدد شانه خالی كردن از مسئولیت های مادی و معنوی كه بر عهده دارند هستند این تفكر انحرافی است كه برای تقرب به خداوند تنها ایمان كافی است و نیازی به عمل نخواهد بود . شبهات نمازهای پنجگانه + دلایل نمازهای پنجگانه + شبهات در مورد نماز شبهات نمازهای پنجگانه + دلایل نمازهای پنجگانه + شبهات در مورد نماز نماز با جستجوی اجمال...

ادامه مطلب