بایگانی برچسب ها: نقش آدرنالین در بدن

faceshot selfi

کنترل آدرنالین اضافه خون

کنترل آدرنالین اضافه خون

آدرنالین اضافه خون ات را کنترل کن! دختر جوانی در یک روز بهاری از پنجره اتاق هتل یکی از زیباترین شهرهای ایران به پایین پرتاب می شود. چند ساعت بعد شایعه در شهر می پیچد؛ دخترک برای دفاع از ناموس خود، خود را به پایین پرتاب کرده. چند روز بعد توی شهر غلغله می شود، مردم شهر عصبانی از سرنوشت تلخ و دردناک دختر به خیابان ها می آیند، هتل شهر را آتش می زنند.ماجرا آن قدر شلوغ و در هم پیچیده می شود که دیگر نام دخترک در خبرها گم می شود و سوژه اص...

ادامه مطلب