بایگانی برچسب ها: نظامپزشکی

بعد از مرگ کیارستمی : خطاهای پزشکان زیر ذره بین

بعد از مرگ کیارستمی : خطاهای پزشکان زیر ذره بین

مجله اینترنتی کدر : جراحی پای سالم، جا گذاشتن وسیله جراحی در بدن بیمار، مرگ بیمار بر اثر نبودن جراحی که او را عمل کرده است، مرگ بیمار بر اثر تشخیص نادرست عارضه و….، از جمله «قصور»پزشکی هستند. بعد از مرگ کیارستمی : خطاهای پزشکان زیر ذره بین موضوع مرگ عباس کیارستمی کارگردان فقید سینمای ایران، باعث موضوع «خطاهای پزشکی» بار دیگر بر زبان ها بیفتد و رسانه ها، مسئولین امر و…، این مسئله را مورد کنکاش و ارزیابی قرار دهند. این در حالی اس...

ادامه مطلب