بایگانی برچسب ها: نشانه های مور مور شدن دست ها

چرا دست ها یا پاهایمان مور مور و سوزن سوزن می شود + آیا خطرناک است؟

چرا دست ها یا پاهایمان مور مور و سوزن سوزن می شود + آیا خطرناک است؟

چرا دست ها یا پاهایمان مور مور و سوزن سوزن می شود + آیا خطرناک است؟ چرا دست ها یا پاهایمان مور مور و سوزن سوزن می شود + آیا خطرناک است؟ احساس مورمور و سوزن سوزن شدن می‌‌تواند براثر نوع خاصی از نشستن یا خوابیدن مانند روی هم انداختن پاها یا خوابیدن روی بازو ایجاد شود، اما در برخی موارد مورمور می‌‌تواند نشانه‌ای از آسیب‌های عصبی باشد. سوزن سوزن شدن دست و پا نشانه چیست؟ در بسیاری از موارد موردی برای نگرانی مورمور دست‌ها و پاها وجود ندارد. ...

ادامه مطلب