بایگانی برچسب ها: نرم افزار Spaces

تست اپلیکیشن پیام رسانی با نام Spaces توسط گوگل با محوریت چت‌های گروهی

تست اپلیکیشن پیام رسانی با نام Spaces توسط گوگل با محوریت چت‌های گروهی

اخیرا گوگل در حال آزمایش پروژه‌های زیادی بوده که یکی از جدیدترین‌ آن‌ها نسخه بتا از اپلیکیشن پیام رسانی با نام Spaces است. این اپ به صورت عمومی در دسترس قرار نگرفته اما برخی کارشناسان توانسته‌اند نگاهی به این اپ و عملکرد آن داشته باشند.  تست اپلیکیشن پیام رسانی با نام Spaces توسط گوگل با محوریت چت‌های گروهی  تست اپلیکیشن پیام رسانی با نام Spaces توسط گوگل با محوریت چت‌های گروهی طبق آن چه گفته شده، Spaces بیشتر شبیه به اپ‌های چت گ...

ادامه مطلب