بایگانی برچسب ها: نرمش

ورزش مخصوص ران و باسن + تناسب اندام با این حرکات

ورزش مخصوص ران و باسن + تناسب اندام با این حرکات

بر روی زمین دراز کشیده دستها را در کنار بدن یا در زیر باسن قرار دهید . پنجه پا را کشیده و به فاصله بیست سانتی متر از زمین بلند کنید. پاها را در کنار هم به نوبت بالا و پایین بیاورید . هر نوبت بالا رفتن پای راست و بعد پای چپ یک حرکت محسوب میشود. ورزش مخصوص ران و باسن + تناسب اندام با این حرکات ورزش مخصوص ران و باسن + تناسب اندام با این حرکات بر روی زمین دراز کشیده دستها را در کنار بدن یا در زیر باسن قرار دهید . پنجه پا را کشیده و به...

ادامه مطلب