بایگانی برچسب ها: نحوه برقراری ارتباط کلامی با نوجوان،

برای ارتباط با نوجوانان این نکات را رعایت کنید.

برای ارتباط با نوجوانان این نکات را رعایت کنید.

برای ارتباط با نوجوانان این نکات را رعایت کنید. دوران نوجوانی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین دوران زندگی است و بخش عمده شخصیت در این دوران شکل می گیرد. اغلب والدین از نحوه صحیح ارتباط با نوجوانان آگاه نیستند و به همین دلیل کوچکترین حرف یا رفتارشان، سبب بروز واکنش های تند و غیر قابل پیش بینی از جانب نوجوان می شود. نحوه برقراری ارتباط کلامی با نوجوان، اولین قدم برای درک متقابل است. مهمترین تحولات جسمی و روحی در این دوران شکل می گیرد. دراین ایام، ...

ادامه مطلب