بایگانی برچسب ها: موزه

نخستین موزه در حوزه ورزش راه‌اندازی می‌شود

نخستین موزه در حوزه ورزش راه‌اندازی می‌شود

حرکت راه‌اندازی نخستین موزه در حوزه ورزش با رایزنی‌ها کلید خورد. اندازی | کارگر | اداره | تاریخی | موزه | ورزش | محمدرضا کارگر | اموال منقول فرهنگی تاریخی محمدرضا کارگر، مدیرکل اداره موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی در گفت وگو با خبرنگار حوزه میراث وگردشگری گروه فرهنگی گروه تحریریه سایت جوان؛ از میل وزارتخانه ها و شرکت ها به ایجاد موزه خبر داد و اظهار داشت: به عنوان مثال تا به امروز در حوزه ورزش موزه ای نداشتیم، ولی هم اکن...

ادامه مطلب

تصاویر و معرفی موزه دیدنی ارگ کریم خانی شیراز

تصاویر و معرفی موزه دیدنی ارگ کریم خانی شیراز

تصاویر و معرفی موزه دیدنی ارگ کریم خانی شیراز ارگ کریم خان در مرکز شهر شیراز قرار دارد   ارگ کریم خان در مرکز شهر شیراز قرار دارد. این ارگ در دوره سلطنت سلسله زندیه ساخته شده‌است و پس از اینکه کریم خان زند شیراز را به عنوان پایتخت خود و این مکان را به‌عنوان مکان زندگی خود انتخاب کرد ارگ کریم خان در مرکز شهر شیراز قرار دارد. این ارگ در دوره سلطنت سلسله زندیه ساخته شده‌است و پس از اینکه کریم خان زند شیراز را به عنوان پایتخت خو...

ادامه مطلب