بایگانی برچسب ها: مورد نفرین پدر و مادر قرار گرفتن

جبران و رهایی از عاق والدین

جبران و رهایی از عاق والدین

راه‌های رفع عاق والدین چیست؟ کارشناسان مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی به این پرسش که «راه‌های رفع عاق والدین چیست؟» پاسخ داده‌اند. در پاسخ کارشناسان این مرکز که آن را در اختیار ایسنا قرار داده، آمده است: ادامه مطلب

ادامه مطلب