بایگانی برچسب ها: مهمترین علل سردرد زنان

مهمترین علل سردرد زنان

مهمترین علل سردرد زنان

بیشترین علت سردردها در زنان مرتبط با تغییرات هورمونی است و خیلی از زنان هر ماه این سردردها را تجربه می کنند. بیشترین علت سردردها در زنان مرتبط با تغییرات هورمونی است و خیلی از زنان هر ماه این سردردها را تجربه می کنند. به گزارش ویرلن این سردردها خود را با حالت تهوع یا استفراغ نشان می دهد و بویژه قبل و در دوران قاعدگی، بارداری و یائسگی خود را نشان می دهد. کاهش میزان استروژن در مقابل پروژسترون باعث ایجاد سردردهای هورمونی می شود. علل دیگر...

ادامه مطلب