بایگانی برچسب ها: مهریه دادن به زن

جزئیات قوانین مهریه و مراحل پرداخت آن+روش جدید دور زدن مهریه

جزئیات قوانین مهریه و مراحل پرداخت آن+روش جدید دور زدن مهریه

جزئیات قوانین مهریه و مراحل پرداخت آن+روش جدید دور زدن مهریه پرداخت مهریه همیشه یکی از دغدغه های مردان بوده که این روزها کلکی جدیدی برای فرار از این موضوع بین برخی از مردان حقه باز پچ پچ می‌شود. ،مهریه یکی از حقوق مالی زن بر مرد است که به واسطه صیغه عقد واجب می شود و عبارت است از: «مالی که مرد به مناسبت نکاح، ملزم به اعطای آن به زن می شود.» به مجرد اینکه صیغه عقد جاری شد؛ زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی در ان بنماید و تصرف...

ادامه مطلب