بایگانی برچسب ها: مهد کودک

استخر جنجالی مهدکودک را به تعطیلی کشاند

استخر جنجالی مهدکودک را به تعطیلی کشاند

معاون امور اجتماعی-فرهنگی بهزیستی استان تهران از تعطیلی مهد کودک “ش” واقع در شمال پایتخت به دلیل استفاده از استخر بدون مجوز خبر داد. استخر جنجالی مهدکودک را به تعطیلی کشاند ابراهیم غفاری معاون امور اجتماعی- فرهنگی بهزیستی استان تهران اظهار داشت: پس از اطلاع از استفاده مهد کودکی در شمال تهران از استخر غیر مجاز کارشناسان اجتماعی بهزیستی به محل اعزام و تخلف صورت گرفته مورد تایید قرار گرفت. استخر جنجالی مهدکودک را به تعطیل...

ادامه مطلب